Opis Dominacji

„League of Legends: Dominacja” to nowy tryb gry, który wprowadza do League of Legends zupełnie nową mapę (Crystal Scar) oraz rozrywkę w stylu „zdobądź i utrzymaj”. Rozgrywki Dominacji to szybkie bitwy (trwające około 20 minut), które skupiają się na bezustannej walce.

Na Crystal Scar dwie pięcioosobowe drużyny walczą o kontrolę nad pięcioma punktami strategicznymi, starając się zniszczyć nexus wrogów. Rozgrywki mają być płynne, a zwyciężające drużyny będą się ciągle zmieniać. Dokonano sporych zmian, by upewnić się, że wszyscy bohaterowie byli przystosowani do tego trybu gry.

Jak grać

Punkty strategiczne:

Punkty strategiczne to kluczowe miejsca na mapie. Kontrolowanie ich oraz bronienie przed drużyną przeciwną to główny cel Dominacji.

Każda drużyna w Dominacji zaczyna ze w stu procentach sprawnym nexusem. Poziom zdrowia wrogiego nexusa będzie stopniowo spadać, jeśli twoja drużyna kontroluje więcej punktów strategicznych. Prędkość, z którą spada zdrowie nexusa, powiązana jest z różnicą w posiadaniu tych miejsc. Jeśli obie drużyny kontrolują taką samą liczbę punktów strategicznych, nexus żadnej z nich nie będzie tracił zdrowia.

Gracze mogą przejmować punkty, klikając prawym klawiszem myszy wieżę w ich centrum, kiedy bohater znajdzie się w zasięgu. Po krótkiej koncentracji punkt strategiczny zostanie przejęty przez drużynę tego gracza. Punkty kontrolowane przez drużynę przeciwną przejmuje się dłużej, gdyż trzeba je wcześniej zneutralizować. Jeśli bohater poruszy się lub otrzyma obrażenia w trakcie przejmowania, przez pewien czas nie będzie mógł próbować przejąć punktu. Sojuszniczy punkt będzie atakował wrogich bohaterów i wytwarzał stwory, które będą atakować i przejmować wrogie punkty.

Battle in front of NexusCapture Point Defense

Dynamiczne zadania:

Dominion QuestDominacja wprowadza do League of Legends nowy system dynamicznych zadań. Są one przydzielane drużynom podczas meczu w zależności od stanu bitwy i dotyczą posiadania konkretnych punktów strategicznych. Te zadania to nowe cele, które sprawią, że gracze będą musieli improwizować. Za ukończenie zadania drużynie przysługuje nagroda, a nexus drużyny przeciwnej natychmiast otrzyma obrażenia.Punktacja indywidualna:

End of Game Screen

Dominacja wprowadza nowy sposób obserwowania przez graczy swojego wkładu – punktację indywidualną. Gracze poprawiają swój wynik dzięki heroicznym czynom, takim jak ochrona punktu strategicznego przed przytłaczającymi siłami lub zdobywanie celów pobocznych. Punkty gracza i inne statystyki Dominacji obejrzeć można w grze dzięki nowej tabeli wyników, na ekranie podsumowania rozgrywki.Efekty wzmacniające w Dominacji:

Efekty wzmacniające w trybie Dominacji dzielą się na trzy typy: Kaplice Prędkości, Relikty Zdrowia i Większe Relikty.

Speed ShrineHealth PackGreater Relic

Kaplice Prędkości to obszary zapewniające sporą, acz krótkotrwałą premię do prędkości ruchu bohaterom, którzy przez nie przejdą. Są one dostępne przez całą grę i mogą z nich korzystać gracze obu drużyn.

Relikty Zdrowia to obiekty przywracające manę i zdrowie, a pojawiające się w konkretnych miejscach w regularnych odstępach czasu. Bohaterowie z obu drużyn mogą zdobyć relikt, po prostu przez niego przechodząc. Większe Relikty to potężne obiekty przeznaczone dla konkretnej drużyny, pojawiające się w centrum mapy. Chociaż Większe Relikty pojawiają się rzadziej niż Relikty Zdrowia, zapewniają potężniejsze premie, które przydają się podczas ataków na punkty strategiczne. Zdobycie ich wymaga chwili koncentracji.

 

Nowe Przedmioty

Do „League of Legends: Dominacja” dodano wiele nowych przedmiotów, które współgrają z nowym, szybkim trybem gry.  Ponadto wszyscy bohaterowie mają nowe listy przedmiotów zalecanych, przystosowane do trybu Dominacji, co ułatwi graczom przystosowanie się.

Ostrze Poszukiwacza  
+20 Obrażeń, +5% kradzież życia 
UNIKALNE Bierne:: Daje 200 pkt. zdrowia. (Efekt nie kumuluje się z innymi przedmiotami Poszukiwacza.)
Składa się z: 950g

Summoner Promote

Pierścień Poszukiwacza
+30 pkt. mocy umiejętności +7 regeneracji many co 5 sek
UNIKALNE Bierne: Daje 200 pkt. zdrowia. (Efekt nie kumuluje się z innymi przedmiotami Poszukiwacza.)
Składa się z: 950g

 

Jonowa Iskra
+45% prędkości ataku +250 pkt. zdrowia 
UNIKALNE Bierne: Co 4 atak wywołuje łańcuch błyskawic, zadając 100 pkt. obrażeń magicznych maksymalnie 4. celom.
Składa się z: Item Name +  + 775g = 2300g

 

Summoner Promote

Całun Odyna 
+350 pkt. zdrowia +350 many +50 odporności na magię 
UNIKALNE Bierne: Zmniejsza o 10% i magazynuje obrażenia magiczne zadane bohaterowi. 
UNIKALNE Użycie: Zadaje 200 + (przechowywane obrażenia) [maks.: 400] obrażeń magicznych pobliskim wrogom. Czas odnowienia 90 sekund.
Składa się z:  +  + 650g = 2715g

 

Krwawe Ostrze  
+60 pkt. obrażeń od ataku +15% kradzieży życia 
UNIKALNE Bierne: Każdy atak daje ci premię 5 pkt. obrażeń od ataku oraz 1% kradzieży życia na 4 sekundy. Efekt kumuluje się do 7 razy.
Składa się z:  +  + 800g = 2900g

Summoner Promote


Błogosławieństwo Priscilli
+25 tegeneracji zdrowia co 5 sek
UNIKALNE Bierne: +15% prędkości zdobywania (Nie kumuluje się z innymi modyfikatorami prędkości zdobywania) 
UNIKALNE Aktywne: +30% prędkości ruchu na 2 sekundy. Czas odnowienia: 60 sekund.
Składa się z:  +  + 1100g = 1600g


Entropia
+275 pkt. zdrowia +70 pkt. obrażeń od ataku 
UNIKALNE Bierne: 25% szans przy trafieniu na spowolnienie celu o 30% na 2.5 sekundy.
UNIKALNE Użycie: Twoje ataki spowalniają cel o 30% i zadają 80 nieuchronnych obrażeń przez 2,5 sekundy. Efekt trwa 5 sekund.
Składa się z:  +  + 600g = 3565g

 

Summoner Promote

Dawca Światła
+50% prędkości ataku, +20 obrażeń od ataku
Biernie: Twoje ataki sprawiają, że przez 5 sekund cel jest widoczny.
Składa się z:  +  + 285g = 1750g

 

Krwawe Szpony Kitae
+30 obrażeń od ataku +40% prędkości ataku 
UNIKALNE Bierne: Twoje ataki zadają magiczne obrażenia w wysokości 2,5% maksymalnego zdrowia celu.
Składa się z:  +  + 700g = 2725g

Summoner Promote

 

Wykrywacz Hextech
+40 mocy umiejętności +300 zdrowia
UNIKALNE Bierne: Zmniejsza czas odnowienia umiejętności o 10%.
UNIKALNE Bierne: Twoje obrażenia magiczne sprawiają, że przez 4 sekund cel jest widoczny.
UNIKALNE Użycie: Spowija obszar mgłą wykrywającą ukryte cele, prze
Składa się z:  +  +  +150g = 1870g

 

Summoner PromoteWyciąg Wyroczni
Kliknij aby użyć: Daje bohaterowi zdolność wykrywania niewidzialnych jednostek przez 5 minut lub do momentu śmierci.
Składa się z: 400g   

 

 

Zaklęcia Przywoływacza

W Dominacji zmieniono też zestaw Czarów przywoływacza, dodając dwa nowe zaklęcia:

Garnizon
Sojusznicza wieża: Daje ogromną regenerację i zwiększa prędkość ataku na 8 sekund.
Wroga wieża: Zmniejsza zadawane obrażenia o 80% na 8 sekund.
Czas odnowienia 210 sekund.

 

Summoner Promote

Awans
Awansuje najbliższego sojuszniczego super stwora na działo, niszczące wieże, lecząc go, poprawiając jego statystyki i zapewniając bohaterowi złoto gdy cel zabije wrogą jednostkę.
Czas odnowienia 180 sekund.

 

Polski